Vertical Draining Systems,
for Healthy Soils.

 
daylight-forest-nature-589802.jpg
 

Duurzaam en verticaal draineren.

De techniek van Drainjet werd ontwikkeld om verstoorde en gecompacteerde grondlagen te doorbreken zodat hemel- en oppervlaktewater opnieuw hun weg naar de dieper gelegen bodemstructuur kunnen vinden.

Door de gecompacteerde grondlaag onder hoge druk te injecteren met poreuze granulaten, wordt de grond opnieuw waterdoorlatend gemaakt. De ondergrondse injecteringen hebben een permanent karakter waardoor de ontstane aders niet meer dichtklappen om op die manier hun drainerende functie te behouden. 

img9 kopie.jpg

Toepassingen.

  • Gazon dat langdurig onder water staat.
  • Beplanting die na een tijdje onverklaarbaar afsterft.
  • Parkings met grote plassen die niet wegtrekken.
  • Drassige paardenpistes.
  • Weiden met staande plassen.
  • Akkers met weinig opbrengst door te natte grond.
  • Drassige industrieterreinen. 

De voordelen.

  • De drainagewerken worden uitgevoerd mét behoud van de bestaande infrastructuur of aanleg.
  • Het hemel- en oppervlaktewater infiltreert vinden hun weg naar de grondwatertafel waardoor het niet eenvoudigweg wordt "afgevoerd".
  • De techniek zorgt voor het herstel van een water- en zuurstofdoorlatende bodem.